​​​
  
  
PublicationYear
  
PublicationType
  
  
PublicationCommittee
  
  
  
  
PublicationECORegion
  
PublicationSpecies
  
Abstract
Keywords
  
  
  
ICES Book
  
Advice Statement
ICES Ecoregions
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IDPlankton_48.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Pseudochirella
48
5/22/2019 1:33 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4963WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_1.PDF
  
1939ID LeafletsChaetognatha
1
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; chaetognatha10.17895/ices.pub.4706WGZE
TextJ. H. Fraser
IDPlankton_2.PDF
  
1939ID LeafletsHydromedusae: Tubulariidae
2
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4916WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_7.PDF
  
1945ID LeafletsAppendicularia
7
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; urochordata10.17895/ices.pub.5052WGZE
TextA. Bückmann
IDPlankton_9.PDF
  
1947ID LeafletsThaliacea 1: Salpidae
9
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4918WGZE
TextJ. H. Fraser
IDPlankton_10.PDF
  
1947ID LeafletsThaliacea 2: Doliolidae
10
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4919WGZE
TextJ. H. Fraser
IDPlankton_11.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Centropagidae: Centropages
11
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4920WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_13.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Candaciidae: Candacia
13
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4921WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_14.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Metridiidae: Metridia
14
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4922WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_15.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Heterorhabdidae
15
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4923WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_16.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Heterorhabdidae: Heterorhabdus
16
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4924WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_17.PDF
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Metridiidae: Pleuromamma
17
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4925WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_18.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: General
18
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4926WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_19.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Lophogastridae, Eucopiidae, Petalophthalmidae: Boreomysinae
19
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4927WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_20.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(1): Siriellinae, Gasterosaccinae
20
5/22/2019 1:11 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4928WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_21.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(2): Mysinae: Erythropini
21
5/22/2019 1:12 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4929WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_22.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(3): Mysinae(1): Erythropini(1)
22
5/22/2019 1:12 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4930WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_23.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(4): Mysinae(2): Erythropini (2), Calyptommimi
23
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4931WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_24.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(5): Mysinae(3): Leptomysini
24
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4932WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_25.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(6): Mysinae(4): Mysini
25
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4933WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_26.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(7): Mysinae(5): Mysini(1)
26
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4934WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_27.PDF
  
1950ID LeafletsMysidacea: Mysidae(8): Mysinae(6): Mysini(2), Heteromysini: Mysidellinae
27
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4935WGZE
TextH. Nouvel
IDPlankton_28.PDF
  
1950ID LeafletsHydromedusae: Tulariidae, Margelopsidae
28
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4936WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_29.PDF
  
1950ID LeafletsHydromedusae: Corynidae
29
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4937WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_32.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Calanidae
32
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4938WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_33.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Megacalanidae
33
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4939WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_34.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Eucalanidae
34
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4940WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_35.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Paracalanidae: Paracalanus
35
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4941WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_37.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Pseudocalanidae: Pseudocalanus, Microcalanus
37
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4942WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_38.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Pseudocalanidae: Clausocalanus, Drepanopus, Drepanopsis, Ctenocalanus
38
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4943WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_39.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Spinocalanidae: Spinocalanus
39
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4944WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_40.PDF
  
1951ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Spinocalanidae: Mimocalanus, Monacilla
40
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4955WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_41.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae. Key to the Genera and References
41
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4956WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_42.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Aetideus, Euaetideus, Aetidiopsis
42
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4957WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_43.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Bradyidius, Bradyetes, Bryaxis
43
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4958WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_44.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Chiridius, Pseudaetideus, Chiridiella
44
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4959WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_45.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Gaidius
45
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4960WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_46.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Gaetanus
46
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4961WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_47.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Euchirella
47
5/22/2019 1:13 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4962WGZE
TextW. Vervoort
IDPlankton_50.PDF
  
1956ID LeafletsCopepod nauplii (I)sss
50
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4965WGZE
TextHelen S. Ogilvie
IDPlankton_51.PDF
  
1953ID LeafletsHydromedusae: Anthomedusae: Rathkeidae, Bougainvilliidae
51
5/22/2019 1:14 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4966WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_52.PDF
  
1953ID LeafletsPolychaeta: Aphroditidae, Phyllodocidae, Alciopidae
52
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; polychaeta10.17895/ices.pub.4967WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_53.PDF
  
1953ID LeafletsPolychaeta: Tomopteridae, Typhloscolecidae
53
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; polychaeta10.17895/ices.pub.4968WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_54.PDF
  
1955ID LeafletsHydromedusae: Pandeidae, Tiarannidae
54
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4969WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_55.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Diphyidae: Dimophyes, Muggiaea, Sulculeolaria, Chelophyes, Eudoxoides
55
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4970WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_56.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Diphyidae: Lensia
56
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4971WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_57.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Chuniphyidae
57
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4972WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_58.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Prayidae
58
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4973WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_59.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Hippopodidae
59
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4974WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_60.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Calycophorae: Abylidae
60
5/22/2019 1:15 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4986WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_61.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Physonectae: Agalmidae
61
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4987WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_62.PDF
  
1955ID LeafletsSiphonophora: Physonectae: Various families
62
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4988WGZE
TextA. K. Totton; J. H. Fraser
IDPlankton_63.PDF
  
1956ID LeafletsCopepod nauplii (II)
63
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4989WGZE
TextT. Lovegrove
IDPlankton_64.PDF
  
1956ID LeafletsPelagic Nermertea: Keys to families and Genera
64
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; nermertea10.17895/ices.pub.4990WGZE
TextWesley R. Coe
IDPlankton_65.PDF
  
1956ID LeafletsEllobiopsidae
65
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.4991WGZE
TextH. Boschma
IDPlankton_66.PDF
  
1957ID LeafletsHeteropoda: Atlantidae, Carinariidae, Pterotracheidae
66
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4992WGZE
TextR. Phillips Dales
IDPlankton_67.PDF
  
1957ID LeafletsDecapoda: Larvae: (I) General
67
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4993WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_68.PDF
  
1957ID LeafletsDecapoda: Larvae: (V) Caridea: Hippolytidae
68
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4994WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_69.PDF
  
1957ID LeafletsPhoronidea: Phoronidae: Actinotrocha larvae
69
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4995WGZE
TextLiliana Forenis
IDPlankton_70.PDF
  
1957ID LeafletsHemichordata: Enteropneusta: Ptychoderidae: Tornaria larvae
70
5/22/2019 1:16 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4996WGZE
TextC. Burdon-Jones
IDPlankton_71.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Key to Families and References
71
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.4997WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_72.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Figures
72
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.4998WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_73.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Bodotriidae
73
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.4999WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_74.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Leuconidae
74
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.5000WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_75.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Nannastacidae, Lampropidae, Pseudocumidae
75
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.5001WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_76.PDF
  
1957ID LeafletsCumacea: Diastylidae
76
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
crustacea; plankton; identification10.17895/ices.pub.5002WGZE
TextN. S. Jones
IDPlankton_77.PDF
  
1957ID LeafletsIsopoda: (1) Valvifera: Idoteida: Idotea, Synisoma, Zenobiana. (2) Asselota: Munnopsidae: Munnopsis.
77
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5003WGZE
TextE. Naylor
IDPlankton_78.PDF
  
1957ID LeafletsIsopoda: Flabellifera: (1) Gnathidae: Paragnathia, Gnathia. (2) Cirolanidae: Eurydice.
78
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5004WGZE
TextE. Naylor
IDPlankton_79.PDF
  
1957ID LeafletsOpisthobranchia: Gymnosomata: Pneumodermatidae, Clionidae
79
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5005WGZE
TextJ. E. Morton
IDPlankton_80.PDF
  
1957ID LeafletsOpisthobranchia: Gymnosomata: Clionidae
80
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5006WGZE
TextJ. E. Morton
IDPlankton_81.PDF
  
1958ID LeafletsDecapoda: Larvae: (XI) Paguridae, Coenobitidae, Dromiidae, Homolidae
81
5/22/2019 1:17 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5007WGZE
TextR. B. Pike; D. I. Williamson
IDPlankton_85.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria(II): Monogonata: Ploima: Trichoceridae: Trichocerca
85
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5010WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_86.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria(III): Monogonata: Ploima: Brachionidae: Keratella
86
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5011WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_87.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria(IV): Monogonata: Ploima: Brachionidae: Brachionus, Kellicottia, Argonotholca, Notholca, Pseudonotholca, Euchlanis, Tripleuchlanis.
87
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5012WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_88.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria(V): Monogonata: Ploima: (1) Asplachidae: Asplanchna. (2) Synchaetidae: Ploesoma, Polyarthra.
88
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5013WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_89.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria (VI): Monogonata: (1) Flosulariaceae: (i) Testudinellidae: Testudinella, Filinia, Hexarthra Collothecaceae (ii) Conochildae: Conochilus. (2) Collethecaceae: Collothecidae: Collotheca.
89
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5014WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_90.PDF
  
1960ID LeafletsDecapoda: Larvae: (VII) Caridea: Cragonidae: Stenopodidea
90
5/22/2019 1:25 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5015WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_91.PDF
  
1961ID LeafletsPolychaeta: Larvae: Spionidae, Disomidae, Poecilochaetidae
91
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; polychaeta10.17895/ices.pub.5016WGZE
TextL. Hannerz
IDPlankton_92.PDF
  
1962ID LeafletsDecapoda: Larvae: (III) Oplophoridae, Nematocarcinidae, Pasiphaeidae
92
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5017WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_93.PDF
  
1962ID LeafletsAnthozoa: Ceriantharia: Larvae
93
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5018WGZE
TextE. Leloup
IDPlankton_94.PDF
  
1963ID LeafletsCephalopoda: Sepioidea
94
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5019WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_95.PDF
  
1963ID LeafletsCephalopoda: Teuthoidea: Loliginae
95
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5020WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_96.PDF
  
1963ID LeafletsCephalopoda: Teuthoidea: Ommastrephidae, Chiroteuthidae, Cranchiidae
96
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5021WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_97.PDF
  
1963ID LeafletsCephalopoda: Teuthoidea: Octopoteithidae, Gonatidae, Onychoteuthidae, Histioteuthidae, Branchioteuthidae
97
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5022WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_98.PDF
  
1963ID LeafletsCephalopoda: Octopoda: (1) Cirromorpha: Cirroteuthidae, Stauroteuthidae, Opisthoteuthidae. (2) Incirrata: Octopodidae
98
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5023WGZE
TextB. J. Muus
IDPlankton_99.PDF
  
1963ID LeafletsHydromedusae: Dipleurosomatidae, Melicertidae, Laodiceidae
99
5/22/2019 1:18 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5024WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_83.PDF
  
1959ID LeafletsCirripidea: Thoracica: Lepadidae
83
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5008WGZE
TextHjalmar Broch
IDPlankton_84.PDF
  
1960ID LeafletsRotatoria(I): Monogonata: Ploima: Synchaetidae: Synchaeta
84
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; rotatoria10.17895/ices.pub.5009WGZE
TextBruno Berzins
IDPlankton_114.PDF
  
1969ID LeafletsAcantharia: Holoacantha: Acanthochiasmidae
114
5/22/2019 1:20 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5092WGZE
TextE. Bottazzi Massera; G. Nencini
IDPlankton_115.PDF
  
1969ID LeafletsOstracoda I: Myodocopa: Cypridiniformes
115
5/22/2019 1:20 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5093WGZE
TextErik. M. Poulsen
IDPlankton_116.PDF
  
1969ID LeafletsOstracoda II: Myodocopa: Halocyriformes
116
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5094WGZE
TextErik. M. Poulsen
IDPlankton_117.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Tintinnidiidae, Codonellidae (1)
117
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5095WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_118.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Codonellidae (2), Cyttarocylidae
118
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5096WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_119.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Codonellosidae, Dictyocystidae
119
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5097WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_120.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Coxliellidae
120
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5098WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_121.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Favillidae, Ptychocylididae
121
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5099WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_122.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Petalotrichidae, Rhabdonellidae, Epiplocylidae
122
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5100WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_123.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Xystonellidae (1)
123
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5101WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_124.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Xystonellidae (2)
124
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5102WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_125.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Undellidae
125
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5103WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_126.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Tintinnidae (1)
126
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5104WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_127.PDF
  
1969ID LeafletsProtozoa. Order Tintinnida: Tintinnidae (2)
127
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.5105WGZE
TextS. M. Marshall
IDPlankton_128.PDF
  
1970ID LeafletsHydromedusae: Aequoridae
128
5/22/2019 1:26 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5106WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_129-132.PDF
  
1970ID LeafletsProsobranchia: Veliger larvae of Taenioglossa and Stenoglossa
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5107WGZE
TextVera Fretter; Margaret C. Pilkington
IDPlankton_100.PDF
  
1963ID LeafletsHydromedusae: Mitrocomidae
100
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5025WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_101.PDF
  
1963ID LeafletsHydromedusae: Campanulriidae, Lovenellidae, Phialellidae
101
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5026WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_102.PDF
  
1963ID LeafletsHydromedusae: Phialuciidae, Eirenidae, Eutimidae
102
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.4915WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_103.PDF
  
1963ID LeafletsAmphipoda: Hyperiidea: Hyperiidae
103
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4917WGZE
TextM. J. Dunbar
IDPlankton_104.PDF
  
1963ID LeafletsAmphipoda: Hyperiidea: Phronimidae
104
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4945WGZE
TextChang-Tai Shih; M. J. Dunbar
IDPlankton_105.PDF
  
1964ID LeafletsEchinodermata: pluteus larvae
105
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; echinodermata10.17895/ices.pub.4946WGZE
TextS. R. Geiger
IDPlankton_106.PDF
  
1964ID LeafletsOpisthobranchia: veliger larvae
106
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.4947WGZE
TextMichael G. Hadfield
IDPlankton_107.PDF
  
1965ID LeafletsPolyzoa: Cyphonautes larvae
107
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.4948WGZE
TextJ. S. Ryland
IDPlankton_108.PDF
  
1967ID LeafletsForaminifera: Globigerinidae, Globorotaliidae
108
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.4949WGZE
TextA. W. H. Bé
IDPlankton_109.PDF
  
1967ID LeafletsDecapoda: larvae: IV. Pandalidae, Alpheidae
109
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4950WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_110.PDF
  
1967ID LeafletsProtozoa: Oligotrichidia: Halteriidae, Stobilidae
110
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; protozoa10.17895/ices.pub.4951WGZE
TextK. J. Bock
IDPlankton_111.PDF
  
1967ID LeafletsChordata: Acrania: Branchiostomatidae
111
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
cephalohordata; plankton; identification10.17895/ices.pub.4952WGZE
TextJ. H. Wickstead
IDPlankton_112.PDF
  
1967ID LeafletsDecapoda: pelagic adults: Pasiphaeidae, Oplophoridae
112
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4953WGZE
TextA. L. Rice
IDPlankton_113.PDF
  
1967ID LeafletsPolychaeta: Syllidae: Autolytinae
113
5/22/2019 1:27 PMFfion Bell
plankton; identification; polychaeta10.17895/ices.pub.4954WGZE
TextR. Hamond
IDPlankton_138.PDF
  
1972ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Calocalanidae
138
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5111WGZE
TextJ. Corral
IDPlankton_139.PDF
  
1972ID LeafletsDecapoda: larvae: Galatheidae
139
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5112WGZE
TextR. B. Pike; D. I. Williamson
IDPlankton_140-142.PDF
  
1972ID LeafletsPteropoda: Thecosomota
5/22/2019 1:34 PMFfion Bell
plankton; identification; mollusca10.17895/ices.pub.5113WGZE
TextS. van der Spoel
IDPlankton_143.PDF
  
1974ID LeafletsCladocera
143
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5114WGZE
TextN. Della Croce
IDPlankton_144-145.PDF
  
1975ID LeafletsCopepoda: Monstrilloida
5/22/2019 1:34 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5115WGZE
TextM. J. Isaac
IDPlankton_146.PDF
  
1975ID LeafletsCtenophora
146
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5116WGZE
TextW. Greve
IDPlankton_147.PDF
  
1975ID LeafletsInsecta: Halobates
147
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5117WGZE
TextLanna Cheng
IDPlankton_148.PDF
  
1976ID LeafletsCallionymidae
148
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification; fish10.17895/ices.pub.5118WGZE
TextN. Demir
IDPlankton_149.PDF
  
1976ID LeafletsLabridae
149
5/22/2019 1:28 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5119WGZE
TextJulie M. Fives
IDPlankton_150-151.PDF
  
1976ID LeafletsSoleidae
5/22/2019 1:34 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5120WGZE
TextJ. H. Nichols
IDPlankton_152.PDF
  
1976ID LeafletsScyphomedusa: Coronatae
152
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5121WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_153.PDF
  
1977ID LeafletsHydromedusae: Zancleidae, Cladonemidae, Eleutheridae
153
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5141WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_154.PDF
  
1977ID LeafletsHydromedusae: Clavidae, Hydractinidae
154
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5142WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_155-157.PDF
  
1978ID LeafletsDecapoda: Penaeidae, Sergestidae
5/22/2019 1:35 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5143WGZE
TextJ. P. Lagardere
IDPlankton_158.PDF
  
1978ID LeafletsScyphomedusae of the North Atlantic (2)
158
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5144WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_159-160.PDF
  
1978ID LeafletsDecapod larvae: VI. Palaemonidae, Processidae
5/22/2019 1:35 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5145WGZE
TextA. A. Fincham; D. I. Williamson
IDPlankton_133.PDF
  
1970ID LeafletsCopepoda (I): Harpacticoida
133
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5108WGZE
TextJ. B. J. Wells
IDPlankton_134.PDF
  
1971ID LeafletsEuphausiacea: Adults
134
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5109WGZE
TextJ. Mauchline
IDPlankton_135-137.PDF
  
1971ID LeafletsEuphausiacea: Larvae
5/22/2019 1:35 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5110WGZE
TextJ. Mauchline
IDPlankton_161.PDF
  
1978ID LeafletsAddenda to Hydromedusae
161
5/22/2019 1:29 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5146WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_162.PDF
  
1978ID LeafletsFaecal Pellets
162
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5147WGZE
TextPeter Martens
IDPlankton_163.PDF
  
1980ID LeafletsCirripedia: Balanomorph nauplii of the NW Atlantic Shores
163
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5148WGZE
TextW. H. Lang
IDPlankton_164.PDF
  
1980ID LeafletsTrachymedusae: Geryonidae, Ptychogastridae, Halicreatidae
164
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5149WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_165.PDF
  
1981ID LeafletsTrachymedusae: Rhopalonematidae
165
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5150WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_166.PDF
  
1981ID LeafletsNarcomedusae: Aeginidae, Solmaridae, Cuninidae
166
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; coelenterata10.17895/ices.pub.5151WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_167-168.PDF
  
1983ID LeafletsDecapod larvae(VIII) Nephropidea, Palinuridea, Eryonidea
5/22/2019 1:35 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5152WGZE
TextD. I. Williamson
IDPlankton_169-171.PDF
  
1983ID LeafletsCopepoda: Cyclopoida: Oncaea
5/22/2019 1:35 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5153WGZE
TextS. J. Malt
IDPlankton_172.PDF
  
1986ID LeafletsBlenniidae of the North Atlantic (revised)
172
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
identification; fish eggs; larvae10.17895/ices.pub.5154WGZE
TextJulia M. Fives
IDPlankton_173-175.PDF
  
1986ID LeafletsMacrouridae of the Eastern North Atlantic
5/22/2019 1:36 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5155WGZE
TextN. R. Merrett
IDPlankton_176.PDF
  
1986ID LeafletsGadidae: Ciliata
176
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5156WGZE
TextNecla Demir
IDPlankton_177.PDF
  
1986ID LeafletsSparidae: Spondyliosoma cantharus
177
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5157WGZE
TextP. Camus; L. Besseau
IDPlankton_178.PDF
  
1992ID LeafletsDominant species in phytoplankton blooms (1) Emiliania huxleyi
178
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; phytoplankton10.17895/ices.pub.5158WGZE
TextJoachim Jahnke
IDPlankton_179.PDF
  
1992ID LeafletsPotentially toxic phytoplankton (1) Haptophyceae (Prymnesiophyceae)
179
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5159WGZE
TextØjvind Moestrup; Jacob Larsen
IDPlankton_180.PDF
  
1992ID LeafletsPotentially toxic phytoplankton (2) Dinophysis (Dinophyceae)
180
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5160WGZE
TextØjvind Moestrup; Jacob Larsen
IDPlankton_181.PDF
  
1999ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Acartiidae, Paracartia, Pteriacartia
181
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5161WGZE
TextJ. M. Bradford-Grieve
IDPlankton_182.PDF
  
1999ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Euchaetidaea: Euchaeta
182
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5162WGZE
TextJ. Mauchline
IDPlankton_183.PDF
  
1999ID LeafletsPolychaeta Larvae
183
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; polychaeta10.17895/ices.pub.5163WGZE
TextEginhard Husemann
IDPlankton_184.PDF
  
1999ID LeafletsPotentially toxic phytoplankton (3) Prorocentrum (Dinophyceae)
184
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5164WGZE
TextMaria A. Faust; Øjvind Moestrup; Jacob Larsen
IDPlankton_185.PDF
  
1999ID LeafletsPotentially Toxic Phytoplankton (4) the diatom genus Pseudo-nitzshia (Diatomophyceae, Bacillariophyceae)
185
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5165WGZE
TextJette Skov; Nina Lundholm; Øjvind Moestrup; Jacob Larsen
IDPlankton_186.PDF
  
2001ID LeafletsDecapoda: Larvae II. Dendrobranchiata
186
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5166WGZE
TextA. dos Santos; J. A. Lindley
IDPlankton_187.PDF
  
2001ID LeafletsNumerical and Taxonomic Index of ICES plankton Identification Leaflets, 1939-2001
187
5/22/2019 1:30 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.5167WGZE
Text
IDPlankton_49.PDF
  
1952ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Aetideidae: Chirundina, Undeuchaeta, Pseudeuchaeta
49
5/22/2019 1:37 PMFfion Bell
plankton; identification; crustacea10.17895/ices.pub.4964WGZE
TextW. Vervoort
IDEggsLarvae_1.pdf
  
1964ID LeafletsClupeoidae
1
5/23/2019 9:41 AMFfion Bell
identification; fish eggs; larvae10.17895/ices.pub.5168WGZE
TextA. Saville
IDEggsLarvae_02.pdf
  
1967ID LeafletsAmmodytidae
2
5/23/2019 9:40 AMFfion Bell
identification; fish eggs; larvae10.17895/ices.pub.5169WGZE
TextC.T. Macer
IDEggsLarvae4-6.pdf
  
1972ID LeafletsPleuronectidae
456
5/24/2019 9:04 AMFfion Bell
identification; fish eggs; larvae10.17895/ices.pub.5170WGZE
TextJ.H. Nichols
INDEX.PDF
  
2014ID LeafletsIndex for ICES Identification Leaflets for Plankton
5/7/2019 2:00 PMFfion Bell
WGZE
IDPlankton_188.pdf
  
2019ID LeafletsOithona Baird, 1843EPDSG
188
5/27/2020 1:50 PMRuth Anderson
plankton; identification; oithona10.17895/ices.pub.5254WGZE
TextICES
IDPlankton_3.pdf
  
1939ID LeafletsCladocera
3
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5263WGZE
TextW. Rammer
IDPlankton_4.pdf
  
1943ID LeafletsCopepoda: Harpacticoida
4
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5264WGZE
TextWalter Klie
IDPlankton_5.pdf
  
1944ID LeafletsOstracoda: Cypridinidae
5
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5265WGZE
TextWalter Klie
IDPlankton_6.pdf
  
1944ID LeafletsOstracoda: Conchoeciidae
6
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5266WGZE
TextWalter Klie
IDPlankton_8.pdf
  
1947ID LeafletsPteropoda Thecosomota
8
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5267WGZE
TextJ. J. Tesch
IDPlankton_12.pdf
  
1948ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Acartiidae: Acartia
12
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5268WGZE
TextG. P. Farran
IDPlankton_30.pdf
  
1951ID LeafletsHydromedusae: Zancleidae, Cladonemidae, Eleutheridae
30
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5269WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_31.pdf
  
1951ID LeafletsHydromedusae: Clavidae, Hydractiniidae
31
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5270WGZE
TextF. S. Russell
IDPlankton_36.pdf
  
1960ID LeafletsCopepoda: Calanoida: Calocalanidae (Paracalanidae): Calacalanus, Leptocalanus, Dolichocera
36
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5271WGZE
TextM. Bernard
IDPlankton_82.pdf
  
1958ID LeafletsCtenophora
82
5/28/2019 11:56 AMFfion Bell
plankton; identification10.17895/ices.pub.5272WGZE
TextR. Liley
IDPlankton_189.pdf
  
2020ID LeafletsClausocalanus Giesbrecht, 1888EPDSG
189
4/23/2020 8:09 AMRuth Anderson
zooplankton; copepod; Clausocalanus; calanoids10.17895/ices.pub.5464WGZE
TextMazzocchi, M.G.
IDPlankton_190.pdf
  
2020ID LeafletsVarunidae H. Milne-Edwards, 1853, and Ocypodidae Rafinesque, 1815EPDSG
190
4/23/2020 8:10 AMRuth Anderson
plankton; zooplankton; crustacea; decapoda; varunidae; ocypodidae10.17895/ices.pub.5995WGZE
TextCuesta, J. A., and González-Gordillo, J. I.
IDPlankton_191.pdf
  
2020ID LeafletsPinnotheridae de Haan, 1833EPDSG
191
4/29/2020 5:36 PMDávid Kulcsár
zooplankton; decapoda; pinnotheridae; symbiont; zoea; megalopa; crustacea10.17895/ices.pub.5961WGZE
TextGonzález-Gordillo, J. I., and Cuesta, J. A.
IDPlankton_192.pdf
  
2020ID LeafletsTubulariidae Fleming, 1828EPDSG
192
5/18/2020 6:02 PMDávid Kulcsár
zooplankton; tubulariidae; hydrozoa; medusa10.17895/ices.pub.6017WGZE
TextLicandro, P.
IDPlankton_193.pdf
  
2020ID LeafletsChaetognathaEPDSG
193
11/16/2020 12:32 PMDávid Kulcsár
zooplankton; chaetognatha; arrow worms; phragmophora; aphragmophora10.17895/ices.pub.7564WGZE
TextPierrot-Bults, A. C.