Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

2018_Tools_for_EBM

This survey aims to gather information about specific tools in advance of the AORA EA2OHS workshop on Tools for EBM. 
Please enter the case name:
Sunwingame
Contact person  (name and email)
Reference to documentation. Please include references to method descriptions and links to reports of the application in management.
Sunwin là hình ảnh thu nhỏ của một trò chơi đánh bài uy tín, cung cấp vô số trò chơi hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nó ngự trị như là sự lựa chọn số một cho những người đam mê. Với sự hỗ trợ vững chắc cho các nền tảng Android, iOS và giao diện web nhanh như chớp, người chơi sẽ tận hưởng lối chơi liền mạch. Sức hấp dẫn của Sunwin nằm ở sự pha trộn giữa các thử thách ly kỳ và phần thưởng hấp dẫn, tạo ra trải nghiệm khó quên cho những người hâm mộ trò chơi bài.

Website: https://sunwin.download
Please provide a short description of the case, include a list of aims and the management options explored:
Sunwingame
Please indicate the specific geographic location of the case: Sunwingame
If possible, please indicate the geographic extent of the case (e.g. km2) Sunwingame
Please indicate the name of the tool(s) used:
Sunwingame
Please choose a category that best describes  the tool used in the case: Systemic reference points
Please describe the data required to use the tool:
Sunwingame
Please shortly describe the strength of the tool(s) used in this case:
Sunwingame
Please shortly describe the limitations of the tool(s) used in this case:
Sunwingame
Please select the best description of how the tool(s) has been applied in management (to date): Initial phase of adoption/End user identified
Please choose the type of application that best describes the tool:
(Please choose all that apply)
Heuristic
Please shortly describe any visualisations associated with the tool:
(E.g. graphs, infographics, videos)
Sunwingame
Please shortly describe any strengths of the visualisations:
Sunwingame
Please shortly describe any limitations of the use of visualisations in the case:
Sunwingame
Please indicate how much time was spent with managers familiarising them with the tool before they started using it in management:
Sunwingame
Could this tool be adopted for use in other areas? Please indicate how easy/hard this adaptation might be:
Sunwingame
What data would be required to use the tool in a different case/area?
Sunwingame
How much time would be required to adopt the tool for use in a new case?
Sunwingame

Management success: The tool helped to achieve ecosystem targets.
  Strongly disagree Neutral Strongly agreeh 
  12345N/A
Please indicate if you agree with the statement: 

Management success: The tool was accepted by the public.
  Strongly disagree Neutral Strongly agree
  12345
Please indicate if you agree with the statement: 

Management success: The tool was easy to implement.
  Strongly disagree Neutral Strongly agree
  12345
Please indicate if you agree with the statement: